Nieuwsbrieven Band 1

In November 2003 verscheen de eerste Nieuwsbrief. Hij kwam tot stand nadat de al vroeger bestaande heemkundige kring Adriaen Ghys nieuw leven was ingeblazen.
De initiatiefnemers stelden zich tot doel aan te sluiten bij een lange traditie van geschiedkundig geïnspireerde artikels die waren gepubliceerd in het niet meer bestaande maandblad 't Konijnenbergske.

Vijf jaar later kon de twintigste Nieuwsbrief afgedrukt worden. Dit ronde getal betekende voor het bestuur een aanleiding om alle edities tot één geheel te bundelen.
Om het praktisch gebruik ervan te bevorderen werd er een inhoudopgave en een index aan toegevoegd.

Hieronder vindt u een overzicht van de gepubliceerde hoofdartikels.

  1. Kennismaking  
  2. Het hoogaltaar van de O.-L.-Vrouwekerk krijgt Antwerpse belangstelling. René Woestenborghs
  3. 475 jaar Sint-Sebastiaansgilde Johan Wouters
  4. Dophei, volkskunstgroep Tine Woestenborghs
  5. Sint-Jozef komt terug. René Woestenborghs
  6. Soldaat Jan Verbunt gesneuveld in WO I René Woestenborghs
  7. Een spionageverhaal uit ‘De Grote Oorlog’ met de Vosselaarse Maria Van Echelpoel in een hoofdrol  René Woestenborghs
  8. Vanwaar de naam Burgemeester Bossaertlaan ? René Woetenborghs
  9. Vanwaar de naam Burgemeester De la Haeyelaan ? René Woestenborghs
10. Vanwaar de naam Karel Kaerslaan René Woestenborghs
11. 65 jaar Veredeling  
12. Vanwaar de naam “Burgemeester Stroobantlaan” ? René Woestenborghs
13. Het orgel in de O.-L.-Vrouwekerk Hubert Gustin
14. 50 jaar scouts Vosselaar Joke Jacobs
15. Vosselaar, groei van een dorp – deel 1 Frank Lescouhier
16. Vosselaar, groei van een dorp – deel 2 Frank Lescouhier
17. Bezembinders in Vosselaar René Woestenborghs
18. De molen en de molenaars van Vosselaar – deel 1 Frank Lescouhier
19. Brouwerij “De Lelie” – Dresselaers en Wouters Frank Lescouhier
20. De molen en de molenaars van Vosselaar – deel 2 Frank Lescouhier
Auteur(s): 
Diverse
Uitgiftejaar: 
2008
Prijs: 
10,00 EURO