De Groote Oorlog in een klein dorp

Hoe zou het Vosselaar vergaan zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog? Met die vraag startte het bestuur van Adriaen Ghys in 2011 een zoektocht naar het oorlogsverleden van ons dorp. Wat volgde was een intensief speuren naar alle mogelijke informatie over WOI.
Nooit eerder werd op een dergelijk grondige manier een reconstructie gemaakt van de periode 1914-1918. Zo werden alle militaire dossiers van Vosselaarse gesneuvelden en oud-strijders die in Brussel bewaard worden, gedigitaliseerd en onderzocht. Via familieleden werd getracht foto's, medailles, en andere herinneringen aan de oorlog op te sporen. In plaatselijke archieven en privé-verzamelingen vonden we informatie over Vosselaar en omstreken.
Drie jaar later moeten we vaststellen dat we heel wat zaken konden terugvinden waarvan we aanvankelijk zelfs het bestaan niet kenden. Maar er is ook heel wat verloren gegaan. Dat maakt een reconstructie van de Vosselaarse geschiedenis er niet gemakkelijker op.

Auteur(s): 
Adriaen Ghys vzw
Uitgiftejaar: 
2014
Prijs: 
12,00 EURO